Skip to main content

Vagt service

Du har mulighed for at vælge den vagt ydelse der opfylder netop jeres behov.
Nedenfor kan du læse mere om de muligheder for vagt, som Omega Security Service tilbyder.
Vi tilbyder vagttilsyn, der er tilpasset til de behov og ønsker, vores kunder har.Sammen gennemgår vi jeres behov og de forskellige muligheder for vagt, vi tilbyder, og så aftaler vi, hvordan vagttilsynet skal foregå. Det betyder, at I får en løsning, der er skræddersyet til netop jeres behov.

Herunder kan du læse mere om de muligheder for vagt, som Omega Security Service tilbyder.

Se hvordan vagttilsyn fra Omega Security Service kan hjælpe din virksomhed med at forhindre tyveri og indbrud:

Runderingsvagt

Omega Security Service udfører alle former for runderingsvagt, hvor vi blandt andet sørger for, at alt er lukket og slukket, og at alarmen er tilkoblet.

Runderingsvagten har en betydelig præventiv virkning på indbrud og hærværk, da der vil komme en vagt forbi virksomheden med jævne mellemrum efter aftale.

Derfor kan en runderingsvagt også forebygge en eventuel brand, da han vil kunne opdage brandfarlige situationer på sin rundering hos virksomheden og fjerne dem.

Tryghed med runderingsvagt
For natarbejdere kan vores runderingsvagt virke betryggende, da de kan arbejde med visheden om, de ikke er alene hele tiden, men at der kommer nogen forbi i løbet af natten.

Vi tilpasser selvfølgelig vores runderingsvagt til din virksomheds behov. Kontakt os, så finder vi ud af en løsning til jer.

Alarmpatrulje

Omega Security Services alarmpatruljer sørger for hurtigt at være på stedet, hvis din tyverialarm aktiveres. Vores vægtere undersøger årsagen til alarmen, og i tilfælde af indbrud eller indbrudsforsøg, hærværk eller lignende sørger de for, at den aftalte reaktion bliver iværksat. Det kan for eksempel være at tage kontakt til politiet, sørge for afdækning af det berørte område og underretning af virksomhedens kontaktperson.

Vores vægtere sørger altid for, at stedet bliver forsvarligt sikret ved hjælp af eventuel afdækning og/eller reetablering af alarmsystemet, inden de forlader stedet.

Fast vagt

Vi tilbyder fast vagt både som fast aftale og som enkelt-opgaver efter behov, som for eksempel på byggepladser (se Byggepladssikring), under ombygninger, til receptioner eller hvor der ellers er brug for den ekstra sikkerhed, som en stationær vagt giver. Opgavens tidshorisont og vagtens opgaver bliver alt sammen tilpasset dine behov.

Områdevagt

Områdevagten er tilknyttet et bestemt område i en længere periode. Typisk går flere virksomheder i et industriområde sammen om at have en områdevagt, som holder øje med alle de deltagende virksomheder. Områdevagten bliver i området, og det er betydelig mere præventivt end en runderingsvagt, der forlader området efter endt tilsyn, da den konstante tilstedeværelse af områdevagten er meget forstyrrende for uønskede personer.

Udover denne fordel med hensyn til tyveri, er det fordelagtigt med en områdevagt til kontrol af, at virksomheden er forsvarligt lukket og låst efter endt arbejdstid. Det betyder øget tryghed for alle.

Byggepladssikring

På danske byggepladser forsvinder der hvert år værdier for over kr. 600 mio!

Omega Security Services byggepladssikring tegnes som et abonnement i byggeperioden. Der ydes en målrettet indsats for at forebygge mod tyveri og hærværk, som ofte forsinker et byggeri med store omkostninger som følge. For eksempel kan tyveri af et parti vinduer nemt forsinke et byggeri i op til 16 uger, hvis der skal bestilles en ny leverance.

Vores vægtere vil løbende blive orienteret om byggeriets status og eventuelle risici, som er forbundet med de forskellige stadier af byggeriet, så de kan tage de nødvendige forholdsregler og reagere i overensstemmelse hermed.

Vores byggepladssikring har 1 hovedydelse, som omfatter: Vagttilsyn

  • Vi aftaler et minimumsantal kørende tilsyn af byggeriet, og disse tilsyn udføres hver eneste dag.
  • Vi kan også tilbyde stationær vagt, gerne som aktiv portvagt.